Przedszkole Miejskie nr 3 w Iławie:

Dnia 09.05.2013 r. o godzinie 10:00 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Iławie przemaszerowały alejką nad jeziorem Jeziorak. Przemarsz odbył się w ramach V Ogólnopolskiego Dnia Marzeń, przedszkole wzięło udział w akcji , której celem jest uświadamiania wszystkim jak ważne są marzenia, oraz jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Ponadto wykonany został plakat informujący rodziców o objawach które mogą być zwiastunami choroby, oraz plakat zachęcający ich do przemarszu wraz ze swoimi pociechami. Każde z dzieci miało kokardę i balonik który symbolizował jak ulotne mogą być marzenia gdy dopadnie nas choroba.

Koordynator akcji: Marta Jankowska

Punkt Przedszkolny w Waśniewie – Grabowie:

Dnia 8 maja 2013 r. w Punkcie Przedszkolnym w Waśniewie – Grabowie przeprowadzone zostały zajęcia, których celem była profilaktyka i świększenie świadomości objawów chorów nowotworowych. Dzieci trzy – cztero – letnie oraz pięciolatki i sześciolatki wzięły aktywny udział w zajęciach, których tematem przewodnim było „Jestem zdrowym przedszkolakiem”. Dzieci doskonale wiedzą, jak dbać o swoje zdrowie. Z wielką uwagą wysłuchały inscenizowanego wiersza I. Salach pod tytułem „Zdrowie”. Bez problemu potrafiły po dotyku rozpoznać przedmioty i akcesoria niezbędne do dbania o zdrowie. Każdy z nich pięknie pokolorował symbol „Zdrowego przedszkolaka”. Umieszczone zostały one na wielkim zielonym liściu. Podczas zajęć przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem i zapałem wykonywały powierzone im zadania.
Rodzice przedszkolaków oraz wszyscy pracownicy placówki zostali zapoznani z objawami choroby nowotworowej u dzieci. Przygotowana została prezentacja multimedialna na temat chorób nowotworowych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę, w której opisane zostały symptomy choroby nowotworowej u dzieci.
Mamy nadzieję, że spotkanie to w przyszłości zaowocuje zdrowiem naszych Przedszkolaków.

Koordynatorzy akcji: Ewa Lisek, Agata Gadomska, Małgorzata Kolankowska

Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie:

W dniach 6-10 maja w ramach V Ogólnopolskiego Dnia Marzeń organizowanego przez Fundację Mam Marzenie, w naszym przedszkolu miała miejsce akcja promująca zdrowie pod hasłem „Profilaktyka to metoda taka by mieć zdrowego przedszkolaka”. Celem akcji było zwiększenie świadomości objawów chorób nowotworowych. W ramach projektu wszyscy pracownicy przedszkola zostali zapoznani z listą objawów, które mogą być zwiastunami choroby nowotworowej. W holu naszej placówki został umieszczony ogromny plakat zachęcający rodziców do wykonania badań profilaktycznych swoich zdrowych pociech oraz specjalnie na tę okazję przygotowane ulotki informacyjne. Ponad to nauczyciele poruszali kwestię tego jakże potrzebnego przedsięwzięcia na zebraniach z rodzicami, organizowanych w obrębie swoich grup przedszkolnych. Na informacje zwrotne od rodziców nie trzeba było długo czekać- wielu wyrażało żywe zainteresowanie akcją, dopytywało o adresy placówek w których można przebadać dziecko , wyrażało chęć wzięcia udziału w projekcie. Mamy nadzieję, że liczba rodziców badających swoje zdrowe dzieci znacząco wzrośnie i każde dziecko w Polsce będzie mogło cieszyć się dzieciństwem wypełnionym pewnością zdrowia.

Koordynatorzy akcji: Marta Rosińska

Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Olsztynie:

W przedszkolu były wywieszone informacje dla rodziców i pracowników przedszkola. Każdy otrzymał również ksero ulotki do ręki, które były dostępne przy każdej sali dziecięcej.

Koordynator akcji: Alina Markowska

Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie

W środę, 8 maja odbyło się w naszym przedszkolu zebranie z rodzicami. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Marzeń rodzice i nauczyciele obejrzeli prezentację przedstawiającą listę objawów, które mogą byc zwiastunami choroby nowotworowej u dzieci. Problematyka prezentacji została przyjęta z zainteresowaniem, a cała akcja poruszyła wszystkich.

Koordynator akcji: Ilona Jitszkowska

Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej

W dniach 6-10 maja 2013 r. rodzice nauczyciele i wszyscy pracownicy przedszkola mieli możliwość zapoznania się  z najczęstszymi objawami choroby nowotworowej u dzieci.
W tych dniach szczególnie zachęcaliśmy rodziców do robienia badań profilaktycznych dzieciom. Każdy opiekun miał możliwość zapoznania się z artykułami o tematyce zdrowotnej dotyczącej nowotworów, a także dyskusji na ten temat. Wskazaliśmy też rodzicom najbliższe ośrodki w których mogą zbadać swoje dzieci.
Przedszkolaki natomiast w tym czasie miały kolejną okazję do rozmów o cennym zdrowiu, w ramach „Dnia Marzeń” dzieci rysowały plakaty o tematyce prozdrowotnej, które były swojego rodzaju apelem do rodziców – aby badali swoje dzieci, bo przecież lepiej zapobiegać niż leczyć, a zdrowie jest darem bezcennym…

Koordynator: Monika Murawska-Ślęzak, Marta Szablińska

Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie

W dniu 10 maja 2013 r. nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji Mam Marzenie. Przebrane za pielęgniarki dziewczynki z grupy 6-latków rozdawały ulotki poprzez, które zapoznawano rodziców, opiekunów oraz wszystkich pracowników przedszkola z listą objawów, które mogą być zwiastunami choroby nowotworowej. Zachęcano również rodziców do robienia badań profilaktycznych swoim dzieciom. Przy kolorowym plakacie „Zdrowy Przedszkolak” nasze pielęgniarki prezentowały się pięknie i „fachowo”. Akcja przebiegła sprawnie. Rodzice byli zainteresowani tematem ochrony zdrowia swoich pociech.